Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản – Phạm Quang Hưng

$15.00

Sale!

Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản – Phạm Quang Hưng

$15.00

Được xây dựng dành riêng cho những người TỪNG BỊ HỌC PHÁT ÂM SAI, khóa học này giúp bạn học lại ngữ âm tiếng Anh với hiệu ứng "như mới học lần đầu tiên."

Category:

Purchase Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản – Phạm Quang Hưng - $15.00 at BoxSkill, You can get access to all files. Direct Download Link and No costs are incurred (No Ads, No Waiting Time, No Capcha).

Not to interrupt your learning, you should download the course after getting the link. Contact directly via email: [email protected] to get more detail about the course

Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản

Khoá học giúp bạn rũ bỏ thói quen phát âm cũ & làm mới hoàn toàn ngữ âm của bạn

6479ad9f10d1e297af628c53cf127582fbf6c26d - BoxSkill

Được xây dựng dành riêng cho những người TỪNG BỊ HỌC PHÁT ÂM SAI, khóa học này giúp bạn học lại ngữ âm tiếng Anh với hiệu ứng "như mới học lần đầu tiên."

Một chương trình ngữ âm được thiết kế riêng cho người Việt với cách tiếp cận bài bản và có hệ thống để nhận dạng, bóc tách và từng bước làm chủ các âm trong tiếng Anh

Course Curriculum

Hướng dẫn chung – Bạn hãy xem video này trước

 • Welcome students (6:03)

Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 1

 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 1 (part 1) (47:33)
 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 1 (part 2) (58:42)

Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 2

 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 2 (part 1) (55:20)
 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 2 (part 2) (42:48)

Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 3

 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 3 (part1) (52:10)
 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 3 (part2) (38:18)

Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 4

 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 4 (part 1) (39:34)t
 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 4 (part 2) (51:12)

Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 5

 •  Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 5 (part 1) (53:44)
 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 5 ( part 2) (46:35)

Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 6

 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 6 (part 1) (43:45)
 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 6 ( part 2) (50:33)

Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 7

 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 7 (part 1) (51:37)
 • Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 7 (part 2) (43:21)
 • Download toàn bộ file audio

Get Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản – Phạm Quang Hưng, Only Price $19


Tag: Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản – Phạm Quang Hưng Review. Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản – Phạm Quang Hưng download. Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản – Phạm Quang Hưng discount.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản – Phạm Quang Hưng”